50315 136419214162 3666806 n

Debrecen dove logo

1000px Youtube icon.svgfacebook icon transparent background

Evangélium

Az evangéliumot hirdetem nektek…, hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bûneinkért az írások szerint. Eltemették, és - ugyancsak az írások szerint- feltámadt a harmadik napon.1 Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet;2 és megteremtette Isten az embert …férfivá és nõvé teremtette õket.3 Ezt parancsolta az Úristen az embernek: "A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, bizony meghalsz."4 Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: szakított a gyümölcsébõl, evett, majd adott a vele lévõ férjének is és õ is evett.5 Ahogyan tehát egy ember által jött a bûn a világba, és a a bûn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett7 és a bûn zsoldja a halál.8 És ezek elmennek az örök büntetésre.9 De úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,10 és Õ a bûneinket maga vitte fel testében a fára,11 hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.12 "Mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?"13 Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.14 Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta õt a halálból, akkor üdvözülsz.15 És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embernek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.16 Ma ha az Õ hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket.17 Elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik;18 és félelmetes dolog az élõ Isten kezébe esni.19 Mert õ megemésztõ tûz.20 Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van, 21 mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.22

1 1 Korinthusiakhoz 15:1-4
2 1 Mózes 1:1
3 1 Mózes 1:27
4 1 Mózes 2:16-17
5 1 Mózes 3:6
6 Rómaiakhoz 5:12
7 Rómaiakhoz 3:23
8 Rómaiakhoz 6:23
9 Máté evangéliuma 25:46
10 János evangéliuma 3:16
11 1 Péter 2:24
12 János evangéliuma 3:16
13 Ap. Cselekedetei 16:30
14 Márk evangéliuma 16:16
15 Rómaiakhoz 10:9
16 Ap. Cselekedetei 4:12
17 Zsidókhoz 3:15
18 Zsidókhoz 9:17
19 Zsidókhoz 10:31
20 Zsidókhoz 12:29
21 Ézsiás 55:6
22 Rómaiakhoz 10:13