50315 136419214162 3666806 n

Debrecen dove logo

1000px Youtube icon.svgfacebook icon transparent background

Hitvallásunk

- Hiszünk az Ó- és Újszövetség Istenében, aki három, egyenlõ személyben létezik, és aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Az egy Istenben, aki szent, mindenható, mindentudó, mindenütt jelen lévõ, kegyelmes, irgalmas, igaz, igazságos és örökkévaló. Õ minden hívõnek megváltója az üdvösségre és a hitetlenek megítélõje.

- Hiszünk, hogy az Atya úgy szerette a világot, hogy elküldte a Fiát a világba azért, hogy Õ Fõpapunk legyen a mennyekben. Bízunk Krisztus golgotai kereszten bevégzett munkájában. Hisszük, hogy ehhez a munkához nem lehet semmit hozzáadni, és a mi igazságunk Krisztuson kívül olyan, mint a szennyes ruha.

- Hiszünk, hogy elküldte a Szentlelket a földre, hogy meggyõzzön bûn, igazság és ítélet tekintetében és hogy a Szentlélek Isten ereje az evangéliumon keresztül az üdvösségre.

- Hiszünk, hogy a Szentlelket elküldte az igaz egyházba, hogy Krisztus élhessen bennünk: vigasztaljon, feddjen, és erõt adjon.

- Hiszünk, hogy Isten Igéje Istentõl ihletett és így tévedhetetlen, elégséges, szent, szellem és élet; s hogy ez az Írás 39 ószövetségi és 27 újszövetségi könyvbõl áll. Hisszük, hogy ahhoz sem hozzáadni, sem elvenni nem lehet, és minden részletében beteljesül. Hisszük hogy a Biblia Isten Szava, melyet népéhez szólt a történelem során és hisszük, hogy ezért tanítani kell, imádkozva olvasni, elmélkedni azon és a Szentlélek ereje által megélni.

- Hiszünk, hogy üdvözülni kizárólag a Krisztus Golgotán elvégzett munkájába vetett hit által lehet. Hisszük, hogy az üdvözítés az Úré és hogy minden dicsõség Istené. Hisszük, hogy hatalmas irgalmából szeretõ kedvességének kötelékével vont minket közel Magához, és hogy Õ a hitünk szerzõje és bevégzõje.

- Hiszünk, hogy Krisztus újra eljön, hogy megítélje a gonoszt, és az igazat megváltsa. Hisszük, hogy a gonoszok örök halált halnak majd a tûz tavában, azok pedig, akiket Krisztusban igaznak talál, örökké élnek majd a mennyországban.

- Hiszünk, hogy nekünk, keresztényeknek Istent kell dicsõítenünk és Isten szeretetét, és szentségét közvetítjük az elveszett világnak és szükséges minden nap közelebb kerülnünk Hozzá, ahogy lelkünket készíti az örökkévalóságra.

- Hiszünk, hogy mindezek megfelelnek az Írásban foglaltaknak, és hogy szükséges, hogy minden hittétel és gondolkodás alapjául a Szent Írás szolgáljon.