Debrecen Logo

Debrecen dove logo

1000px Youtube icon.svggolgota radiofacebook icon transparent background

Gyülekezetünk Debrecenben a Bartók Béla u. 7. sz. alatt taláható, a Kenézy Gyula Kórházzal átellenben. google maps

 

Istentiszteletek időpontjai:

 

slide3   Vasárnapi Istentisztelet

   Vasárnap 10:00

Jézus életét vizsgálva azt látjuk, hogy Jézus mindig tanította, oktatta tanítványait (Máté 5:2, Márk 2:13, Lukács 19:47). Ugyanezt láthatjuk az apostolok életében is (1 Korinthus 4:17, 1 Timótheus 4:11). Ezért az apostolokat igyekszünk követni abban, ahogyan ők követték Krisztust; felismerjük a tanítás rendkívüli fontosságát a hívõk életében. Ezért adunk igen nagy jelentőséget a tanításnak szolgálatainkban. Hisszük, hogy egyedül Isten Igéje méltó a tanításra (János 6:63, Zsidók 4:12, 2 Timótheus 3:16). Hisszük, hogy Isten Igéjében megtaláljuk mindazt, ami elégséges a szellemi és Istennek tetsző életre (2 Péter 1:3) és ezért arra törekszünk, hogy kizárólag az Írásban található igazságokra figyeljünk.

Gyerekeknek vasárnapi Iskola biztosított.>>Részletek<<

Kávézóa gyülekezet felé nyitva a bibliaórák előtt és után.>>Részletek<<


vasarnapeste

      Imaóra

      Vasárnap 18:00

Hisszük, hogy egy gyülekezet a térdein halad előre így fontosnak tartjuk, hogy rendszeresen menjünk az Úr elé hálaadó szívvel és adjuk át Neki minden szükségünket.A hívőket az Ige arra bíztatja, hogy: "szüntelenül imádkozzatok" (1.Thesszalonika 5:17 ), hogy "tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt" (Filippi 4:6) és hogy "éberen imádkozzatok" (1 Péter 4:7). Az Írások arra is tanítanak, hogy az imádság ereje nagy (Jakab 5:6) és akármit kérünk Jézus nevében, megcselekszi azt, hogy Istené legyen a dicsőség.


sundayevening

      Angol Nyelvű Istentisztelet

      SZÜNETEL!

Szolgálat a városunkban élő angol nyelvű közösségek, különösképpen a külföldi diákok felé. Az alkalom dicsőítéssel kezdődik majd tanítással folytatódik. Fontosnak tartjuk, hogy elérjük és áldás legyünk azok számára, akik esetleg nyelvi akadályok miatt nem akarnak ellátogatni egy magyar nyelvű gyülekezetbe.


koinonia

     Koinonia

      A hónap minden negyedik vasárnapján 17:00. Ima és dicsőítő este

Mivel a közösség, az Úrvacsora és a közös imádság Jézus számára is kiemelt fontosságú volt, ezért hisszük, hogy számunkra is nagy áldás lehet ez. Igei közösség csakis igaz hívõk közt van (1 János 1:7). Nem kultúrán, faji hovatartozáson vagy embertípuson alapszik, hanem az evangéliumon (Filippi 2:1). Ezt a szellemi kapcsolatot nevezzük közösségnek, mely rajtunk keresztül fejezõdik ki, ahogy egyként összegyûlünk (Galata 2:9). Az Ige bátorít arra, hogy maradjunk meg a "közösségben" (Zsidók 10:25), mert mindannyian tudjuk egymást szellemileg építeni (1 Thesszalonika 5:11) a vigasztalás, bátorítás és testvéri közösség által. A Koinoniát minden hónap utolsó vasárnapján tartjuk.


 

ferfialkalom2     Férfi Közösségi Alkalom és Imaóra

    Kedd: 08:30-09:30 

Célunk összefogni a gyülekezet férfijait, közösségben lenni és együtt imádkozni.

A keresztény nem csak azért imádkozik, mert parancsolatba kapta és erővel bír, hanem mert az újjászületés és a szellemmel való beteljesedés gyümölcse kiáltja, hogy: "Abbá, Atyánk!"(Róma 8:15, Galata 4:6)Az imádság azt jelenti, hogy a lelkünk kapcsolatban van Atyánk lelkével, és így nem kellene, hogy imádságunk bármikor is megszakadjon.(1 Thesszalonika 5:17)

 


 

ifi2     Ifi alkalom

    Csütörtök 18:00

Fő célunk, hogy a fiatalok megismerjék a Biblia Istenét, megszeressék Őt és Neki éljenek! A bibliai könyvek fejezetenként való tanulmányozása mellett különböző témákat is feldolgozunk, mint a párkapcsolat, a házasság, az ima, a kegyelem vagy a hitéleti alapok.
Az ifi alkalom minden pénteken délután 5-kor kezdődik. Nagy hangsúlyt fektetünk a közösség gyakorlására is.

{fshare}